Home » Staff » Dr Ilija Belić » Ilija Belić – Bibliography

Ilija Belić – Bibliography


MONOGRAPHS and BOOKS


Laseri i aplikacije – Knjiga II, Savez inženjera i tehničara Jugoslavije (1990)
Obrada materijala rezanjem, Viša tehnička mašinska škola, Beograd (1995)
Tehnologija obrade, Viša tehnička mašinska škola, Beograd (1997)
Tehnologija obrade – dopunjeno izdanje, Viša tehnička mašinska škola, Beograd (2000)
Laserski uređaji i sistemi ya obradu – monografija, Viša tehnička mašinska škola, Beograd (2005)
Pogonska goriva za prevnozna sredstva i mehanizaciju – maziva – tečnosti za posebne namene, Viša tehnička mašinska škola, Beograd (2006)
LIDAR u detekciji aerozagađenja LID-2 – monografija, Institut za Fiziku, Beograd (2008)
Nekonvencionalni postupci obrade – obrada usmerenom energijom, Akademska misao, Beograd (2010)
Obrazovanje – intelektualni kapital, Akademska misao, Beograd (2011)
Hlađenje elektronskih komponenti – monografija, self-published (2015)


Title: Tehnologija izrade delova od metalnog praha
Author: Ilija Belić, Zagorka Aćimović-Pavlović
Ganre: Textbooks and Handbooks
Publisher: Association of metallurgical engineers of Serbia
ISBN: 86-87183-01-1
Page number: 118
Language (latter): Serbian (Latin)
Year: 2007


Ilija Belić from the “Tehnikum Taurunum” High technical school (Belgrade, Serbia):

Title: Obrada materijala laserskim zračenjem
Author: Belić Ilija
Ganre: Textbooks and Handbooks
Publisher: Akademska misao, Beograd
ISBN: 86-7466-093-2
Page number: 130
Language (latter): Serbian (Latin)
Cover: soft
Format: B5
Year: 2003