Home » Publications » Publications from 1980’s » Publications from 1983

Publications from 1983

1984←→1982

M.S.Dimitrijević and N.Konjević,
Stark broadening of isolated spectral lines of heavy elements in plasmas,
J.Quant.Spectrosc.Radiat.Transfer 30, 45-54 (1983).

N.Konjević and M.S.Dimitrijević,
On the Stark broadening of non-hydrogenic lines of heavy elements,
6th ICSLS, Boulder, Colorado, 12-16 July 1982 in Spectral Line Shapes Vol.II, Editor: K.Burnett, Walter de Gruyter, Berlin (1983) pp.137-46.

R.Konjević i N.Konjević,
Uticaj temperaturno zavisne apsorpcije na zagrevanje metalnih površina laserskim zračenjem,
25 ETAN u pomorstvu, Zbornik radova, juni, Zadar (1983) str. 497-503.

S.Jovićević i N.Konjević,
Uticaj tankog transparentnog, dielektričnog sloja na površini metalne mete na apsorpciju laserskog
zračenja,
ibid. str. 504-9.

S.Jovićević i N.Konjević,
Apsorpcija laserskog zračenja na metalnoj meti u prisustvu plazme i laserski podržanog detonacionog
talasa,
ibid. str. 510-5.